• Naudinga išvyka į VGTU

  • 5-AJAME SOLIDARUMO BĖGIME! #GelbėkitVaikus

  • Išrinktas naujas gimnazijos mokinių prezidentas

  • Tarptautinę mokytojų dieną - išvyka į Suvalkijos kraštą

  • Viešėjo Hiracukos miesto delegacija

  • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

  • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

  • Mokinių tarybos komandos formavimo išvykoje

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

DAR VIENA NAUDINGA IŠVYKA Į VGTU

View the embedded image gallery online at:
http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/vgtu-klase#sigFreeIdb7fa584185

Lapkričio 19 d. Jotvingių gimnazijos III-iųjų klasių mokiniai, besimokantys fizikos, biologijos (biochemikai) ir technologijų (transporto inžinerijos) vyko į Vilniuje esantį Vilniaus Gedimino technikos universitetą pagilinti savo žinias. Mokiniai grupėse atliko fizikos laboratorinius darbus, bendravo ir konsultavosi su VGTU dėstytojais. VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Teritorijų planavimo instituto direktorė Prof. dr. Marija Burinskienė ir VGTU Pastatų energetikos katedros lektorė Dr. Rūta Mikučionienė mokiniams pristatė „Ateities inžinerijos“ ugdymo(si) platformos veiklas. Mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Darni gyvenamoji aplinka” ir „Darnus namas”.

Skaityti daugiau...

NUOTOLINIO UGDYMO PLATFORMA „ATEITIES INŽINERIJA“. 2-oji sesija

View the embedded image gallery online at:
http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/vgtu-klase#sigFreeIdfbe029af09

Antroji sesija įvyko Vilniuje 2019 m. Vilniuje spalio 29-31 dienomis.
2018 m. spalio 29-31 d. Alytaus Jotvingių gimnazijos IIIb kl. mokiniai, pasiskirstę į dvi programas, dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ neakivaizdinėse neformaliojo vaikų švietimo programose "Šiuolaikinės statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos" ir "Žalioji energetika" 2-oje sesijoje. Šios sesijos metu mokiniai teoriškai ir praktiškai susipažino su šiuolaikinių statybinių konstrukcijų modeliavimo principais, galimybėmis ir statybinių objektų saugos rizikos valdymu, su fizikinėmis ir mechaninėmis medžiagų savybėmis, racionaliu medžiagų naudojimu šiuolaikinėse statybinėse konstrukcijose, inžineriniais saugos sistemų sprendimais, taikomais įvairios paskirties statiniuose. Dalyvaudami užsiėmimuose moksleiviai gebėjo formuoti eksperimentinio darbo įgūdžius: išsikelti tikslus, sudaryti eksperimentinę programą, parinkti bandymo metodą, fiksuoti aktualią informaciją, tinkamai analizuoti rezultatus, formuluoti išvadas.

Skaityti daugiau...

NUOTOLINIO UGDYMO PLATFORMA „ATEITIES INŽINERIJA“

View the embedded image gallery online at:
http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/vgtu-klase#sigFreeId9dd5880d21

Pirmoji sesija įvyko Vilniuje 2019 m. rugsėjo 24-28 dienomis.
Alytaus Jotvingių gimnazija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau VGTU), Lietuvos mokslų akademijos partneris, sėkmingai dalyvavo akademijos koordinuojamame projekte Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“. VGTU yra atsakingas už projekto veiklos „Moksleivių nuotolinio švietimo sistemos technologijų mokslų srityje sukūrimas ir išbandymas“ įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo metu, Moodle pagrindu, buvo sukurta ateities inžinerijos platforma (toliau – AI platforma). Platformą galima rasti adresu http://ateitin.vgtu.lt. Nuotolinio ugdymo forma suteikia visoms šalies mokykloms prieinamumo prie aktualaus ugdymo turinio galimybes. Kita vertus, ji reikalauja veiksmingos metodikos bei optimalaus ją papildančio IT sprendimo ir, galiausiai, efektyvaus bendradarbiavimo tarp pagrindinių veikiančių asmenų – mokinio, mokytojo ir konsultanto.

Skaityti daugiau...

ĮTEIKTI PAŽYMĖJIMAI VGTU KLASEI

View the embedded image gallery online at:
http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/vgtu-klase#sigFreeId8c8fdb0b75

Gegužės 30 d. VGTU klasės mokiniams, išklausiusiems paskaitas ir atlikusiems laboratorinius darbus, buvo įteikti VGTU klasės baigimo pažymėjimai, liudijantys apie universitete įgytas žinias bei įgūdžius. Sudarėme sąlygas darbų pristatyme ir pažymėjimų įteikime dalyvauti ne tik VGTU klasių mokiniams, bet ir visiems susidomėjusiems. Pasveikinti mokinius ir įteikti pažymėjimus atvyko VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Valerija Bernotienė.
VGTU klasės gimnazistai pristatė fizikos, biochemijos ir transporto inžinerijos atliktus laboratorinius darbus. Jie teigė, kad įgijo naujų žinių iš ne tik iš fizikos srities, bet ir biochemijos bei transporto inžinerijos. Dirbant laboratorijose gauti praktiniai įgūdžiai sustiprino teorines žinias, susiejo praktiką su teorija. Gimnazistams buvo suteikta galimybė klausytis universiteto dėstytojų paskaitų, dalyvauti bendruosiuose užsiėmimuose bei VGTU organizuojamuose renginiuose. Siekiama, kad VGTU klasės mokiniai ateityje rinktųsi studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, geriau pažintų studijų procesą ir galimybes universitete. Mokiniai įgijo studentiškos patirties, kuria pasidalino su bendraminčiais gimnazijoje.
Mokinius ruošė fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė, biologijos mokytoja metodininkė Rasa  Zubrickienė ir technologijų mokytojas ekspertas Artūras Puidokas.

TRADICINĖ IŠVYKA Į VGTU

View the embedded image gallery online at:
http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/vgtu-klase#sigFreeId27f2f3b40d

Balandžio 12 dieną gimnazijos trečiųjų klasių gimnazistai vyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Pagal suderintą programą ir VGTU klasės veiklos 2017–2018 m.m. planą, gimnazistai, kurie mokosi VGTU fizikos, biologijos, matematikos ir transporto inžinerijos klasėse, lydimi mokytojų, dalyvavo edukacinėje išvykoje VGTU. Mokiniai dalyvavo paskaitose, dirbo laboratorijose, kur atliko fizikos ir biochemijos laboratorinius darbus.

Skaityti daugiau...

f t g m