• Ekspedicija MRP'18 - jau trečią sezoną!

  • Įteikti apdovanojimai už akademinius pasiekimus

  • „Jotvingių garbėje 2018“ - apdovanojimai sportininkams

  • Padėkota aktyviausiems jotvingėnams ir jų draugams

  • Įteikti pažymėjimai VGTU klasei

  • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

  • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

  • Už gerus darbus - kelionė po Lietuvą

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Vadovų darbotvarkės

           Direktoriaus Kęstučio Miliausko darbotvarkė birželio mėnesį (planai gali keistis)

12 d. 14.00 val. Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokinių, garsinusių Alytaus miestą dalykinėse olimpiadose ir konkursuose, sportinėse varžybose ir juos parengusių mokytojų pagerbimas.

12 d. Visuotinė gimnazijos sporto diena.

14 d. Gedulo ir vilties dienos renginiai:

Akcija # IŠTARK # IŠGIRSK # IŠSAUGOK.

Bus skaitomi 5000 tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės, likimo faktai (pagal mokykloms pateiktą grafiką).

18 d. 9.00 val. Mokytojų pasitarimas dėl metinių įvertinimų, papildomų darbų skyrimo.

26 d. 10.00 val. Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo būklės ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo.

           Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Olivijos Brindzienės darbotvarkė birželio mėnesį (planai gali keistis)

11d. 13.00 val. skaitykloje. Tiriamųjų - kūrybinių darbų pristatymai.

15 d. Alytaus miesto šventė.

18 d. 9.00 val. Skaitykloje. Mokytojų pasitarimas dėl metinių įvertinimų, papildomų darbų skyrimo.

18,19 d. Mokytojų pokalbiai su kuruojančiomis pavaduotojomis.

20 d. Edukacinė išvyka.

21 d. 9.00 val. skaitykloje. Dalykų metodinių grupių pirmininkų ir kuruojančių pavaduotojų pasitarimas dėl gimnazijos 2018-2019 m.m. ugdymo plano tobulinimo.

          Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė  birželio mėnesį (planai gali keistis)

4-8 d. Gimnazijos veiklos įsivertinimo apklausos.

7 d. 15.00 val. skaitykloje. Pedagogų atestacijos komisijos posėdis.

11d. 13.00 val. skaitykloje. Tiriamųjų - kūrybinių darbų pristatymai.

15 d. Alytaus miesto šventė.

18 d. 9.00 val. Skaitykloje. Mokytojų pasitarimas dėl metinių įvertinimų, papildomų darbų skyrimo

18,19 d. Mokytojų pokalbiai su kuruojančiomis pavaduotojomis.

20 d. Edukacinė išvyka.

21 d. 9.00 val. skaitykloje. Dalykų metodinių grupių pirmininkų ir kuruojančių pavaduotojų pasitarimas dėl gimnazijos 2018-2019 m.m. ugdymo plano tobulinimo.

      Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  birželio mėnesį (planai gali keistis)

 11d. 13.00 val. skaitykloje. Tiriamųjų - kūrybinių darbų pristatymai.

14 d. 14.00 val. Alytaus miesto teatre. Dalyvavimas spektaklio „Siena“ premjeroje.

15 d. Alytaus miesto šventė.

18 d. 9.00 val. Skaitykloje. Mokytojų pasitarimas dėl metinių įvertinimų, papildomų darbų skyrimo

18,19 d. Mokytojų pokalbiai su kuruojančiomis pavaduotojomis.

19 d. 10.00 val. II klasių vadovų pasitarimas dėl pagrindinio ugdymo pažymėjimų paruošimo ir spausdinimo.

19 d. 11.00 val. IV klasių vadovų pasitarimas dėl brandos atestatų, mokymosi suvestinių ir kitų baigiamųjų darbų.

20 d. Edukacinė išvyka.

21 d. 9.00 val. skaitykloje. Dalykų metodinių grupių pirmininkų ir kuruojančių pavaduotojų pasitarimas dėl gimnazijos 2018-2019 m.m. ugdymo plano tobulinimo.

Iki liepos 13 d. 2018-2019 m.m. ugdymo plano projekto rengimas.

 

 

f t g m