• TULPIŲ ŽYDĖJIMO METAS

  • SVEČIAVOSI AURELIJUS ZYKAS

  • TAIKO BŪGNŲ MUZIKANTŲ IŠ JAPONIJOS VIEŠNAGĖ

  • NAUDINGOS PASKAITOS NAKTYJE

  • ŠURMULIAVO KALBŲ SAVAITĖ

  • ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ŠVENTĖ

  • NEPAKARTOJAMI SPORTINIŲ VARŽYBŲ SIRGALIAI

  • EUROPOS PARLAMENTARO PETRO AUŠTREVIČIAUS VIEŠNAGĖ

Copyright 2020 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Vadovų darbotvarkės

  Direktoriaus Donato Vasiliausko darbotvarkė kovo mėnesį

Per mėnesį. Pamokos organizavimas: pamokos uždavinių įgyvendinimas. Pedagoginė stebėsena.

2 d. 14.55 val. mokytojų kambaryje. Komandos pasitarimas dėl renginio, skirto Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-osioms metinėms.

18 d. 14.50 val. Direkcinės tarybos posėdis.

 

  Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Olivijos Brindzienės darbotvarkė kovo mėnesį 

Per mėnesį. Pamokos organizavimas: pamokos uždavinių įgyvendinimas. Pedagoginė stebėsena.

Per mėnesį. Konsultacijos II klasių mokiniams dėl individualiųjų vidurinio ugdymo planų sudarymo.

5 d. 14.55 val. skaitykloje. STEAM komandos ir dalykų metodinių grupių pasitarimas dėl ugdomosios veiklos pritaikymo STEAM ir STEM platformos.

17 d. 10.00 - 15.00 val. VGTU diena gimnazijoje (pagal atskirą planą). STEAM.

19 d. 8.00 - 9.15 val. Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“. 

26 d. 8.00 val. 111 kab. Technologijų mokyklinis egzaminas.

24 d. 15.00 val. 207 kab. Brandos darbų pristatymas vertinimo komisijoms.

 

  Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė kovo  mėnesį.

Per mėnesį. Pamokos organizavimas: pamokos uždavinių įgyvendinimas. Pedagoginė stebėsena.

5 d. 14.55 val. skaitykloje. STEAM komandos ir dalykų metodinių grupių pasitarimas dėl ugdomosios veiklos pritaikymo STEAM ir STEM platformos.

5 d. 10.35 val. 318 kab. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimas.

 

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  kovo  mėnesį

Per mėnesį. Pamokos organizavimas: pamokos uždavinių įgyvendinimas. Pedagoginė stebėsena.

3 d. 14.00 val. skaitykloje. Lietuvos vartotojų instituto ir Europedirect organizuojami debatai mokiniams „Maisto švaistymas namuose: ekologinė bomba ar asmeninis reikalas?“ (STEAM).

4 d. 11.40 val. Kaziuko mugė 2020. Svečiuose - Likiškėlių progimnazijos mokiniai.

5 d. 14.55 val. skaitykloje. STEAM komandos ir dalykų metodinių grupių pasitarimas dėl ugdomosios veiklos pritaikymo STEAM ir STEM platformos.

9 d. Gimnazijos bendruomenės pilietinė akcija „Kovo 11-ajai - 30 metų“.

18 d. 12.10 aktų salėje. Renginys - pamoka „Šimtmečio dialogas. Dedikacija Nacionalinės premijos laureatui Sigitui Gedai ir Lietuvos patriairchui Maironiui“.

26 d. 14.50 val. 104 kab. Vaiko gerovės komisijos posėdis.

 

 

f t g m