• Naudinga išvyka į VGTU

  • 5-AJAME SOLIDARUMO BĖGIME! #GelbėkitVaikus

  • Išrinktas naujas gimnazijos mokinių prezidentas

  • Tarptautinę mokytojų dieną - išvyka į Suvalkijos kraštą

  • Viešėjo Hiracukos miesto delegacija

  • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

  • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

  • Mokinių tarybos komandos formavimo išvykoje

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Vadovų darbotvarkės

           Direktoriaus Kęstučio Miliausko darbotvarkė gruodžio mėnesį 

6 d. 10.35 val. Jotvingių gimnazijos eglučių įžiebimas.

18 d. 14.50 val. Direkcinės tarybos posėdis (mokinių lankomumas).

20 d. 11.40 val. Kalėdinis sveikinimas – koncertas mokytojams.

21 d. Nepamokinio ugdymo diena „Kalėdos Jotvingiuose“.

21 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas.

               Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Olivijos Brindzienės darbotvarkė gruodžio mėnesį 

7 d. Matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas I, II klasių mokiniams elektroninėje sistemoje:

I sr. 9.00-10.30 val. 

II sr. 11.00-12.30 val. 211, 212 kab.

13 d. 12.00-14.00 val. VGTU mobilioji aplinkos technologijų laboratorija (užsiėmimai pagal atskirą planą).

18 d. 14.50 val. Direkcinės tarybos posėdis (mokinių lankomumas).

Iki 20 d. Supažindinti III klasių mokinius su brandos darbo vykdymo instrukcija, programa, pasirinkimų galimybėmis.

21 d. Nepamokinio ugdymo diena „Kalėdos Jotvingiuose“.

Per mėnesį. Pamokų stebėsena I gimnazijos klasėse.

           Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė gruodžio mėnesį 

 Per mėnesį. Pamokų stebėsena I gimnazijos klasėse.

7 d. 10.35 val. 318 kab. Pasitarimas dėl gimnazijos darbo grupės veiklos kokybės įsivertinimo.

18 d. 14.50 val. Direkcinės tarybos posėdis (mokinių lankomumas).

19 d. 15.00 val. skaitykloje. Pedagogų atestacinės komisijos posėdis.

21 d. Nepamokinio ugdymo diena „Kalėdos Jotvingiuose“.

      Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  gruodžio mėnesį

 Per mėnesį. Pamokų stebėsena I gimnazijos klasėse.

6 d. 10.35 val. I aukšto fojė. Jotvingių gimnazijos eglučių įžiebimas. Dalyvauja vokalinė studija.

18 d. 14.50 val. Direkcinės tarybos posėdis (mokinių lankomumas).

18 d. 14.50 val. 105 kab. Vaiko gerovės komisijos posėdis.

20 d. 15.00 val. skaitykloje. Japonų kalbos klubo šventinė sueiga.

21 d. Nepamokinio ugdymo diena „Kalėdos Jotvingiuose“.

f t g m