Copyright 2017 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Vadovų darbotvarkės

           Direktoriaus Kęstučio Miliausko darbotvarkė lapkričio mėnesį (planai gali keistis)

16 d. 14.40 val. Direkcinės tarybos posėdis (mokinių lankomumas, uniformų dėvėjimo stebėsena).
21 d. 15.00 val. Vadovų atestacijos komisijos posėdis.
22 d. 9.50 – 13.45 val. Likiškėlių pagrindinės mokyklos 8 klasių mokinių vizitas gimnazijoje „Pabūk gimnazistu“.
22 d., per trečią ir ketvirtą pertraukas, I a. fojė, aktų salėje Lietuvos kariuomenės dienai skirtas renginys.
22 d. 14.50 val. Pedagoginis susirinkimas.
Gruodžio 1 d. 10 val. Mokyklų (išskyrus lopšelius – darželius) ir Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių pasitarimai dėl einamųjų reikalų.

          Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Olivijos Brindzienės darbotvarkė  lapkričio mėnesį (planai gali keistis)

8 d. 9.50 ir 12.50 val. Mobiliosios aplinkos apsaugos laboratorijos viešnagė.
20 d. VGTU klasės išvyka į universitetą (laboratoriniai darbai, paskaitos).
22 d. 9.50 - 13.45 val. Likiškėlių pagrindinės mokyklos 8 klasių mokinių vizitas gimnazijoje „Pabūk gimnazistu“.
Per mėnesį. Neformaliojo vaikų švietimo grupių veikla.

           Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė  lapkričio mėnesį (planai gali keistis)

22 d. 9.50 - 13.45 val. Likiškėlių pagrindinės mokyklos 8 klasių mokinių vizitas gimnazijoje „Pabūk gimnazistu“.
22 d., per trečią ir ketvirtą pertraukas, I a. fojė, aktų salėje. Lietuvos karuomenės dienai skirtas renginys.
Per mėnesį. Neformaliojo vaikų švietimo grupių veikla.

      Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  lapkričio mėnesį (planai gali keistis)

6 d. 14.50 val. 104 kab. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
9, 16, 23 d. skaitykloje. Orientalistikos klubo japonų kalbos dirbtuvės kartu su Hashi klubu.
15 d. Dalyvavimas „Volungės“ pagrindinės mokyklos karjeros dienoje.
21 d. 15 val.  Vadovų atestacijos komisijos posėdis Rotušės a. 2, 423 kab.
22 d. 9.50 - 13.45 val. Likiškėlių pagrindinės mokyklos 8 klasių mokinių vizitas gimnazijoje „Pabūk gimnazistu“.
Per mėnesį. Neformaliojo vaikų švietimo grupių veikla.

Atostogos nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 1 d. imtinai.

f t g m