Komisijos

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

Nijolė Makštutienė - pirmininkė.
Ingrida Vilkinienė - sekretorė.
Marytė Stasiukynienė narė.
Dalė Surdokienė - narė.
Romualdas Zdanavičius - narys.
Irena Kliminskienė - narė.
Artūras Puidokas - narys.
 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai
 

Vaiko gerovės komisija:

Renata Romanovienė - pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Jolita Peleckienė, socialinė medagogė metodininkė.
Laimutė Arlauskaitė, istorijos mokytoja metodininkė.
Valdas Grigas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.
Laimutė Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas