Komisijos

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

Nijolė Makštutienė - pirmininkė.
Virginija Kuzmickienė - sekretorė.
Romualdas Zdanavičius - narys.
Irena Kliminskienė - narė.
Artūras Puidokas - narys.
 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai
 

Vaiko gerovės komisija:

Renata Romanovienė - pirmininkė.
Jolita Peleckienė.
Laimutė Marcalienė.
Aldona Dumbliauskienė.
Danutė Sasnauskienė.
Valdas Grigas.
 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas