• Naudinga išvyka į VGTU

  • 5-AJAME SOLIDARUMO BĖGIME! #GelbėkitVaikus

  • Išrinktas naujas gimnazijos mokinių prezidentas

  • Tarptautinę mokytojų dieną - išvyka į Suvalkijos kraštą

  • Viešėjo Hiracukos miesto delegacija

  • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

  • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

  • Mokinių tarybos komandos formavimo išvykoje

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Komisijos

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

Nijolė Makštutienė - pirmininkė.
Ingrida Vilkinienė - sekretorė.
Marytė Stasiukynienė narė.
Dalė Surdokienė - narė.
Romualdas Zdanavičius - narys.
Irena Kliminskienė - narė.
Artūras Puidokas - narys.
 
 

Vaiko gerovės komisija:

Renata Romanovienė - pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Jolita Peleckienė, socialinė medagogė metodininkė.
Laimutė Arlauskaitė, istorijos mokytoja metodininkė.
Valdas Grigas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.
Laimutė Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

f t g m