• TULPIŲ ŽYDĖJIMO METAS

  • SVEČIAVOSI AURELIJUS ZYKAS

  • TAIKO BŪGNŲ MUZIKANTŲ IŠ JAPONIJOS VIEŠNAGĖ

  • NAUDINGOS PASKAITOS NAKTYJE

  • ŠURMULIAVO KALBŲ SAVAITĖ

  • ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ŠVENTĖ

  • NEPAKARTOJAMI SPORTINIŲ VARŽYBŲ SIRGALIAI

  • EUROPOS PARLAMENTARO PETRO AUŠTREVIČIAUS VIEŠNAGĖ

Copyright 2020 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Darbo grupės

Gimnazijos atskirų mokomųjų dalykų mokytojų metodinės grupės:

1. Lietuvių kalbos (gimtosios) - grupės pirmininkė Aldona Dumbliauskienė

2. Matematikos ir IT mokytojų - Lina Račkienė.

3. Užsienio kalbų - Edita Baciuškienė.

4. Socialinių mokslų - Laimutė Arlauskaitė.

5. Gamtos mokslų - Rasa Zubrickienė.

6. Menų ir technologijų - Laimutė Krisiulevičienė.

7. Fizinio ugdymo - Zenonas Špiegis..

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė:

Pirmininkė – Nijolė Makštutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: 

Rima Bartkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Lina Račkienė, matematikos mokytoja ekspertė;

Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė;

 

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti

f t g m