• Paminėtas 1-asis Orientalistikos klubo gimtadienis

  • Dviračių sezonas atidarytas!

  • Mokinių tarybos formavimo išvykoje

  • Mokytojai lankėsi Aukštaitijos krašte

  • Pasodinome sakuros medelį

  • Antrus metus veikia VGTU klasė

  • Aktyvi biochemikų klasės veikla

  • Veikia jaunųjų šaulių būrelis

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Darbo grupės

Gimnazijos atskirų mokomųjų dalykų mokytojų metodinės grupės:

1. Lietuvių kalbos (gimtosios) - grupės pirmininkė Virginija Kuzmickienė.

2. Matematikos ir IT mokytojų - Ramunė Kazlauskienė.

3. Užsienio kalbų - Jūratė Muliuolienė.

4. Socialinių mokslų - Anelė Džiautienė.

5. Gamtos mokslų - Lina Rutkauskaitė.

6. Menų ir technologijų - Laimutė Krisiulevičienė.

7. Kūno kultūros - Zenonas Špiegis..

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė:

gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės vadovė ir koordinatorė – Renata Romanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:

Rūta Čiuplienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių k. metodinės grupės pirmininkė;

Laimutė Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Vida Ulinskienė, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Irena Ribinskienė, fizikos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Artūras Puidokas, technologijų mokytojas ekspertas, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas;

Valdas Grigas, kūno kultūros mokytojas metodininkas, kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas;

Virginija Klusevičienė, ekonomikos ir geografijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Vilija Dranginytė, bibliotekos vedėja, gimnazijos svetainės redaktorė;

Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos narė, švietimo konsultantė;

 

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti

f t g m