• Naudinga išvyka į VGTU

  • 5-AJAME SOLIDARUMO BĖGIME! #GelbėkitVaikus

  • Išrinktas naujas gimnazijos mokinių prezidentas

  • Tarptautinę mokytojų dieną - išvyka į Suvalkijos kraštą

  • Viešėjo Hiracukos miesto delegacija

  • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

  • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

  • Mokinių tarybos komandos formavimo išvykoje

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Darbo grupės

Gimnazijos atskirų mokomųjų dalykų mokytojų metodinės grupės:

1. Lietuvių kalbos (gimtosios) - grupės pirmininkė Aldona Dumbliauskienė

2. Matematikos ir IT mokytojų - Vida Ulinskienė.

3. Užsienio kalbų - Edita Baciuškienė.

4. Socialinių mokslų - Anelė Džiautienė.

5. Gamtos mokslų - Irena Ribinskienė.

6. Menų ir technologijų - Laimutė Krisiulevičienė.

7. Kūno kultūros - Zenonas Špiegis..

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė:

Vadovė ir koordinatorė – Renata Romanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Lina Račkienė, matematikos mokytoja ekspertė;

Vita Jurčienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Deimantė Baranauskienė, vyresnioji šokio ir kūno kultūros mokytoja;

Brigita Ivoškienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja;

Laimutė Arlauskaitė, istorijos mokytoja metodininkė.

Vilija Dranginytė, bibliotekos vedėja, gimnazijos svetainės redaktorė;

Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė, gimnazijos darbo tarybos narė, švietimo konsultantė;

 

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti

f t g m