• APLANKĖME 24 PILIAKALNIUS

  • MOKINIŲ TARYBOS KOMANDOS FORMAVIMO IŠVYKOJE

  • APLANKĖME 24 PILIAKALNIUS

  • NAUDINGA VEIKLA GAMTOJE

  • PRADĖJO DARBĄ NAUJOJI MOKINIŲ TARYBA

  • EKSPEDICIJA: LOBIŲ MEDŽIOKLĖ VILNIUJE

  • DALYVAVOME DVIRAČIŲ ŽYGYJE

  • ĮVEIKĖME NAPOLEONO KEPURĘ...

Copyright 2021 - Alytaus Jotvingių gimnazija

GIMNAZIJOS REKORDŲ KNYGA

    

Direktoriaus Kęstučio Miliausko iniciatyva 2004 m. gimnazijos mokiniai pasiekė du rekordus. Jie buvo įrašyti į Lietuvos rekordų knygą, todėl mokinių aktyvas pasiūlė įsteigti gimnazijos rekordų knygą, kurioje būtų registruojami įvairūs pasiekimai, ypač ryškūs laimėjimai ir pasiekimai. Jų registravimui parengtos specialios taisyklės. Jos atitinka Lietuvos rekordų knygoje keliamus reikalavimus.

Rekordas – tai veiksmas arba įvykis, pranokstantis kitus tokio pat pobūdžio rezultatus. Rekordas nusako tiek gyvųjų, tiek negyvųjų objektų ar reiškinių žinomas šiuo metu maksimalias (minimalias) ribas ir yra matuojamas mato vienetas arba pasikartojimų skaičiumi.

Beveik kiekviena veiklos sritis, kurioje galimi rekordai, yra reglamentuojama taisyklių. Jos tvirtinamos tarptautiniais susitarimais, valdžios organų arba kitų oficialių įstaigų ar organizacijų.

Rekordu nepripažįstami dydžiai, kurie:
neturi konkrečių matavimo vienetų, pvz., gražiausia mergina, baisiausias nuotykis ir pan.;
reiškiantys jausmus, pvz., karščiausia meilė, stipriausias pavydas;
išreikšti darbo našumo, derlingumo, piniginiais vienetais;
apibūdinti žodžiais: pirmutinis, naujausias, žymiausias ir pan. Šie žodžiai gali būti pavartoti tik dėl vaizdumo aprašant rekordą;
apriboti ypatingų sąlygų, pvz., amžiaus, fizinio trūkumo, rūšies, veislės ir pan.;
pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei;
pasiekti nesilaikant sanitarijos ir higienos reikalavimų arba jei rekordinio maisto produkto realizavimui po to būtinas papildomas terminis apdirbimas;
pasiekti nesilaikant čia aprašytų bei kitų galiojančių taisyklių, pvz., lošimo, žaidimo, sporto, eismo
ir t.t.

Mėginant pagerinti rekordą, jo siekimo sąlygos turi tiksliai atitikti esamo rekordo pasiekimo sąlygas. Asmenims, jaunesniems nei 18 metų, ištvermės ar kitų su sveikata susijusių rekordų siekimui būtinas tėvų ar globėjų raštiškas sutikimas. Visų miniatiūrinių ar gigantiškų modelių proporcijos turi atitikti realių daiktų proporcijas. Jie turi būti padaryti iš kokybiškų medžiagų ir normaliai funkcionuoti. Kolekcininkams dar yra papildomi reikalavimai. Kolekciją turi sudaryti konkrečios tematikos skirtingi daiktai. Jų kopijos ir dublikatai neįskaitomi. Jūsų kolekcija ar jos dalis turi būti eksponuota kokioje nors viešoje parodoje.

Rezultatui patvirtinti būtini ne mažiau kaip du nesuinteresuoti stebėtojai (liudytojai). Juos paskiria gimnazijos rekordų knygos taryba.

Norint užregistruoti rekordą reikia nurodyti rekordo pavadinimą, jo skaitmeninę reikšmę, autorių, jo adresą ir telefoną arba objekto koordinates, rekordo pasiekimo datą ir laiką.

Be to būtina nurodyti naudotas matavimo priemones ir jų tikslumo klases, rekordo arbitrus ar liudytojus ir pridėti liudytojų išsamiai, tuoj po įvykio parašytą (ne iš anksto paruoštą) ir pasirašytą paliudijimą. Pageidautina pridėti turimą vaizdinę medžiagą(nuotraukas, laikraščio ar kitų leidinių iškarpą arba jos kopiją ar kita). Rekordai – tai jau pasiekta riba, bet tobulybė beribė...

NEKASDIENINĖ ŠUKUOSENA
ILGIAUSIO PIEŠINIO REKORDAS   (2004 m. balandžio 30 d.)
REKORDINIS ESTAFETINIS BĖGIMAS  (2004 m. spalio 01 d.)
GREITO TEKSTO RINKIMO KOMPIUTERIU REKORDAS  (2006 m. kovo 3 d.)
REKORDINĖ KNYGŲ STIRTA   (2006 m. balandžio 27 d.)
GIMNAZIJOS REKORDAS 2006  (2006 m. balandžio 27 d.)
ILGIAUSIA EILUTĖ   (2008 m. birželio 13 d.)

DAUGIAUSIA VIENU METU ŽAIDĖ STALO ŽAIDIMŲ (2012m. balandžio 27d.)

PER AKADEMINĘ VALANDĄ PARAŠĖ DAUGIAUSIA LIETUVIŲ KALBOS ŽODŽIŲ (2014 m. balandis)
Mokinių pasiekti sporto rekordai mokykloje:

f t g m