• TULPIŲ ŽYDĖJIMO METAS

  • SVEČIAVOSI AURELIJUS ZYKAS

  • TAIKO BŪGNŲ MUZIKANTŲ IŠ JAPONIJOS VIEŠNAGĖ

  • NAUDINGOS PASKAITOS NAKTYJE

  • ŠURMULIAVO KALBŲ SAVAITĖ

  • ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ŠVENTĖ

  • NEPAKARTOJAMI SPORTINIŲ VARŽYBŲ SIRGALIAI

  • EUROPOS PARLAMENTARO PETRO AUŠTREVIČIAUS VIEŠNAGĖ

Copyright 2020 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Vizija, misija, vertybės

 

Non progredi est regredi.

MISIJA

 

Gimnazija, teikdama privalomą pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą,

*sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus ir poreikius;
*skatina inovatyvias mokymo ir mokymosi formas, modernizuodama aplinką;
*kuria saugią aplinką ir puoselėja sveikos gyvensenos vertybes;
*plečia bendravimą ir bendradarbiavimą su mokslo ir verslo partneriais, užtikrindama mokymosi ir gyvenimo ryšį;
*plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką neformalioje veikloje;
*grindžia savo veiklą demokratiniais principais;
*ugdo sąmoningą bei turintį tvirtas vertybines ir pilietines nuostatas asmenybę.

VIZIJA

*Saugi ir atvira;
*demokratiška ir pilietiška;
*puoselėjanti etnokultūrinį paveldą ir kurianti inovatyvią kultūrą;
*bendraujanti ir bendradarbiaujanti su mokslo ir verslo institucijomis;
*moderni ir sumani;
*teikianti pagrindus integraliam, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiančiame mokinių gebėjimų ugdymui gamtos mokslų, matematikos, *technologijų ir inžinerijos kontekste;
*ugdanti socialiai aktyvias ir kūrybingas asmenybes Lietuvos ir Europos kontekste.


VERTYBĖS

*Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
*Kūrybingumas įgyvendinant vertingas idėjas, iššūkius priimant, kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.
*Atsakomybė už savo veiksmus, aktyvus rūpinimasis savimi, savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.

 

 

f t g m