• Paminėtas 1-asis Orientalistikos klubo gimtadienis

  • Dviračių sezonas atidarytas!

  • Mokinių tarybos formavimo išvykoje

  • Mokytojai lankėsi Aukštaitijos krašte

  • Pasodinome sakuros medelį

  • Antrus metus veikia VGTU klasė

  • Aktyvi biochemikų klasės veikla

  • Veikia jaunųjų šaulių būrelis

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Vizija, misija

 

     MISIJA
     Gimnazija teikdama privalomą pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą:

 -      sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus ir poreikius,

 -      skatina inovatyvias mokymo ir mokymosi formas, modernizuodama aplinką,

 -      kuria saugią aplinką ir puoselėja sveikos gyvensenos vertybes,

 -      plečia bendravimą ir bendradarbiavimą su mokslo ir verslo partneriais, užtikrindama mokymosi ir gyvenimo ryšį,

 -      plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką neformalioje veikloje,

 -      grindžia savo veiklą demokratiniais principais,

 -      ugdo sąmoningą bei turintį tvirtas vertybines ir pilietines nuostatas asmenybę.

       VIZIJA  

      Alytaus Jotvingių gimnazija yra:

 -       Saugi ir atvira,

 -       demokratiška ir pilietiška,

 -       puoselėjanti etnokultūrinį paveldą ir kurianti inovatyvią kultūrą,

 -       bendraujanti ir bendradarbiaujanti su mokslo ir verslo institucijomis,

 -       moderni ir sumani,

 -       teikianti pagrindus integraliam, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiančiam mokinių gebėjimų ugdymui gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste,

 -       ugdanti socialiai aktyvias ir kūrybingas asmenybes Lietuvos ir Europos kontekste.

 

f t g m