• Naudinga išvyka į VGTU

 • 5-AJAME SOLIDARUMO BĖGIME! #GelbėkitVaikus

 • Išrinktas naujas gimnazijos mokinių prezidentas

 • Tarptautinę mokytojų dieną - išvyka į Suvalkijos kraštą

 • Viešėjo Hiracukos miesto delegacija

 • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

 • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

 • Mokinių tarybos komandos formavimo išvykoje

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Savivalda

JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS TARYBA 2018-2019 M.M.

Tėvų atstovai:

 •  Jurga Bruzgulevičienė.
 •  Jurgita Minikauskienė.
 •  Saulius Valansevičius (Gimnazijos tarybos pirmininkas).

Mokinių atstovai:

 • Julius Janulevičius (III a kl.).
 • Redas Kazlauskas (III e kl.).
 • Rimgailė Balionytė (II d kl.). 

Alytaus miesto mokinių tarybai atstovauja Mantas Ablačinskas (III b kl.).

Alytaus miesto švietimo tarybai atstovauja Renata Romanovienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Saulius Valansevičius (tėvų atstovas), Julius Janulevičius  (III a kl.).

Mokytojų atstovai:

 • Renata Romanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Marytė Stasiukynienė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Dalė Surdokienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovas, jo pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, klasių vadovai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkės ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų interesams atstovaujanti institucija įmonėje; institucionalizuota darbuotojų atstovybė įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
 
Pirmininkė - Vita Jurčienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Sekretorė - Janina Kuchalskienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė.
Narė - Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė.

Klasių seniūnų taryba + prezidentas

Klasių seniūnų tarybą sudaro I–IV gimnazijos klasių mokinių išrinkti klasių atstovai–seniūnai. Gimnazijos mokinių prezidentą slaptu balsavimu mokslo metų pradžioje dvejiems mokslo metams renka I–IV gimnazijos klasių mokiniai.

 

 Mokinių prezidentas:

 

Julius Janulevičius

 Klasių seniūnai:

 • I a - Beata Maksimavičiūtė.
 • I b - Silvija Stravinskaitė.
 • I c - Deimantė Burbaitė..
 • I d - Edvinas Dirsė.
 • I e - Austėja Rudytė.
 • I f - Aidas Micevičius.
 • I g - Giedrius Mickevičius.
 • II a - Deimantė Dereškevičiūtė.
 • II b - Mantas Almanaitis.
 • II c - Ugnė Bunzaitė.
 • II d - Simona Nedzinskaitė.
 • II e - Deimantė Marčiulaitytė.
 • II f - Milda Tiškevičiūtė.
 • III a - Julius Janulevičius.
 • III b - Gabrielė Osinskaitė ir Redas Kazlauskas.
 • III c - Miglė Kašelionytė.
 • III d -  Miglė Žukauskaitė.
 • III e - Mantas Kišonas.
 • IV a - Kasparas Baliukas.
 • IV b - Gabija Balionytė
 • IV c - Ineta Sinkevičiūtė.
 • IV d - Sofija Jurgionytė.
 • IV e - Agnė Karkauskaitė.
 • IVf - Tomas Rinkevičius.
 • IVg - Dominykas Jankauskas.         Savivaldos gidas (parsisiųsti)
f t g m