• Paminėtas 1-asis Orientalistikos klubo gimtadienis

 • Dviračių sezonas atidarytas!

 • Mokinių tarybos formavimo išvykoje

 • Mokytojai lankėsi Aukštaitijos krašte

 • Pasodinome sakuros medelį

 • Antrus metus veikia VGTU klasė

 • Aktyvi biochemikų klasės veikla

 • Veikia jaunųjų šaulių būrelis

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Savivalda

JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS TARYBA 2017-2018 M.M.

Tėvų atstovai:

 •  Jurga Brugelevičienė.
 •  Inga Leškevičienė.
 •  Saulius Valansevičius (Gimnazijos tarybos pirmininkas).

Mokinių atstovai:

 • Edvinas Česnulis (III c kl.).
 • Sofija Jurgionytė (III d kl.).
 • Lukas Stravinskas (IV a kl.).

Alytaus miesto mokinių tarybai atstovauja Mantas Ablačinskas (II a kl.).

Alytaus miesto švietimo tarybai atstovauja Renata Romanovienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Saulius Valansevičius (tėvų atstovas), Edvinas Česnulis  (III c kl.).

Mokytojų atstovai:

 • Renata Romanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Marytė Stasiukynienė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Dalė Surdokienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovas, jo pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, klasių vadovai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkės ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Klasių seniūnų taryba + prezidentas

Klasių seniūnų tarybą sudaro I–IV gimnazijos klasių mokinių išrinkti klasių atstovai–seniūnai. Gimnazijos mokinių prezidentą slaptu balsavimu mokslo metų pradžioje dvejiems mokslo metams renka I–IV gimnazijos klasių mokiniai.

 

 Mokinių prezidentas:

 

Edvinas Česnulis

 Klasių seniūnai:

 • I a - Kornelijus Lilis.
 • I b - Tomas Krupavičius.
 • I c - Martynas Jančiauskas.
 • I d - Rimgailė Balionytė.
 • I e - Deimantė Marčiulaitytė.
 • I f - Milda Tiškevičiūtė.
 • II a - Augustas Daujotas.
 • II b - Raminta Ramanauskaitė.
 • II c - Redas Kazlauskas.
 • II d - Julius Janulevičius.
 • III a - Kasparas Baliukas.
 • III b - Indrė Zeleniūtė.
 • III c - Miglė Dainauskaitė.
 • III d - Gertrūda Šitkauskaitė.
 • III e - Agnė Karkauskaitė.
 • III f - Aira Margelytė.
 • III g - Dominykas Jankauskas.
 • IV a - Liveta Cibulskaitė.
 • IV b - Kasparas Diraitis.
 • IV c - Arnas Vaikšnoras.
 • IV d - Arnas Plytnikas.
 • IV e - Miglė Vaitkevičiūtė.
 • IVf - Odeta Pociūtė.
 • IVg - Gabrielė Kilmanaitė.         Savivaldos gidas (parsisiųsti)
f t g m