• Ekspedicija MRP'18 - jau trečią sezoną!

  • Įteikti apdovanojimai už akademinius pasiekimus

  • „Jotvingių garbėje 2018“ - apdovanojimai sportininkams

  • Padėkota aktyviausiems jotvingėnams ir jų draugams

  • Įteikti pažymėjimai VGTU klasei

  • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

  • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

  • Už gerus darbus - kelionė po Lietuvą

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Veiklos įvertinimas

Alytaus Jotvingių gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita

Vizito laikas – 2011 m. lapkričio mėn. 21 – 25 d.

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai

1. Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi gimnazija (1.1.2.).
2. Mikroklimatas klasėse palankus mokymuisi. (1.1.6.).
3. Kuriama ir puoselėjama mokymui (-si) palanki aplinka (1.3.3.).
4. Patrauklus mokyklos įvaizdis ir kryptingi viešieji ryšiai (1.4.3.).
5. Mokytojų aiškinimas vaizdus, suprantamas, padedantis mokytis (2.3.3.).
6. Aktyvūs ir motyvuoti mokiniai (2.4.1.).
7. Aukšti mokinių mokymosi pasiekimai (3.2.).
8. Gimnazija tinkamai rūpinasi savo mokiniais (4.1.1.).
9. Skatinama bendruomenės narių lyderystė (5.3.).
10. Tinkama turto ir lėšų vadyba sudaro palankias sąlygas mokymui (-si) (5.5.1., 5.5.2.).

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai

1. Pamokų tvarkaraščio rengimas, atsižvelgiant į mokinių reikmes (2.1.2.).
2. Mokymo (-si) veiklos diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams (2.5.2., 4.3.2.).
3. Mokinių pasiekimų vertinimas pamokose (2.6.1., 2.6.2.).
4. Mokyklos veiklos planų dermė (5.1.2., 5.1.3.).

 

f t g m