• TULPIŲ ŽYDĖJIMO METAS

  • SVEČIAVOSI AURELIJUS ZYKAS

  • TAIKO BŪGNŲ MUZIKANTŲ IŠ JAPONIJOS VIEŠNAGĖ

  • NAUDINGOS PASKAITOS NAKTYJE

  • ŠURMULIAVO KALBŲ SAVAITĖ

  • ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ŠVENTĖ

  • NEPAKARTOJAMI SPORTINIŲ VARŽYBŲ SIRGALIAI

  • EUROPOS PARLAMENTARO PETRO AUŠTREVIČIAUS VIEŠNAGĖ

Copyright 2020 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Veiklos įvertinimas

Alytaus Jotvingių gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita

Vizito laikas – 2011 m. lapkričio mėn. 21 – 25 d.

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai

1. Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi gimnazija (1.1.2.).
2. Mikroklimatas klasėse palankus mokymuisi. (1.1.6.).
3. Kuriama ir puoselėjama mokymui (-si) palanki aplinka (1.3.3.).
4. Patrauklus mokyklos įvaizdis ir kryptingi viešieji ryšiai (1.4.3.).
5. Mokytojų aiškinimas vaizdus, suprantamas, padedantis mokytis (2.3.3.).
6. Aktyvūs ir motyvuoti mokiniai (2.4.1.).
7. Aukšti mokinių mokymosi pasiekimai (3.2.).
8. Gimnazija tinkamai rūpinasi savo mokiniais (4.1.1.).
9. Skatinama bendruomenės narių lyderystė (5.3.).
10. Tinkama turto ir lėšų vadyba sudaro palankias sąlygas mokymui (-si) (5.5.1., 5.5.2.).

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai

1. Pamokų tvarkaraščio rengimas, atsižvelgiant į mokinių reikmes (2.1.2.).
2. Mokymo (-si) veiklos diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams (2.5.2., 4.3.2.).
3. Mokinių pasiekimų vertinimas pamokose (2.6.1., 2.6.2.).
4. Mokyklos veiklos planų dermė (5.1.2., 5.1.3.).

 

f t g m