• Paminėtas 1-asis Orientalistikos klubo gimtadienis

  • Dviračių sezonas atidarytas!

  • Mokinių tarybos formavimo išvykoje

  • Mokytojai lankėsi Aukštaitijos krašte

  • Pasodinome sakuros medelį

  • Antrus metus veikia VGTU klasė

  • Aktyvi biochemikų klasės veikla

  • Veikia jaunųjų šaulių būrelis

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Veiklos įsivertinimas

Jotvingių gimnazijos veiklos įsivertinimo tyrimas  „Gimnazijos įvaizdis“. 

Audito grupės tyrimo ataskaita, pateikta pedagoginiame susirinkime 2015 m. sausio 28 d. (atsisiųsti).

Pirmųjų klasių mokinių adaptacija

Socialinės pedagogės Jolitos Peleckienės pranešimas, perskaitytas pedagoginiame susirinkime 2014 m. spalio 29 d. (atsisiųsti)

Egzaminų rezultatų analizė

(2017 m. rugpjūčio 31 d. mokytojų tarybos posėdis) (atsisiųsti)

(2016 m. rugpjūčio 31 d., mokytojų tarybos posėdis) (atsisiųsti)

(2015 m. rugpjūčio 31 d., mokytojų tarybos posėdis) (atsisiųsti)

(2014 m. rugpjūčio 28 d., mokytojų tarybos posėdis) (atsisiųsti)
 

Kiekvienais mokslo metais gimnazijoje atliekamas veiklos įsivertinimas.

Pagal šių metų vidaus audito rezultatus didžiausi gimnazijos rodikliai yra šie:

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas;
1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje
2.1.1. Ugdymo programos
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
3.2.1. Akademiniai pasiekimai
3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė
4.2.2. Psichologinė pagalba
4.2.3. Socialinė pagalba
5.3.1. Valdymo demokratiškumas
5.5.2. Turto vadyba
5.5.3. Patalpų naudojimas

Pagal vidaus audito išvadas žemiausiai įvertinti šie rodikliai:

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas (papildomasis ugdymas)
2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas
2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas
2.6.3. Vertinimas kaip informavimas


 

 

 


 

 

 

 

 

f t g m