• TULPIŲ ŽYDĖJIMO METAS

  • SVEČIAVOSI AURELIJUS ZYKAS

  • TAIKO BŪGNŲ MUZIKANTŲ IŠ JAPONIJOS VIEŠNAGĖ

  • NAUDINGOS PASKAITOS NAKTYJE

  • ŠURMULIAVO KALBŲ SAVAITĖ

  • ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ŠVENTĖ

  • NEPAKARTOJAMI SPORTINIŲ VARŽYBŲ SIRGALIAI

  • EUROPOS PARLAMENTARO PETRO AUŠTREVIČIAUS VIEŠNAGĖ

Copyright 2020 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Pakeista lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa

Skelbiame pakeistą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą. Nuo ankstesnės ji skiriasi tuo, kad mokiniai su mokytojais patys sudarys savo temas. Jas suformuluoti bus galima ir remiantis Nacionalinio egzaminų centro pavyzdžiais, kurie iki sausio 15 dienos bus pateikiami duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Mokinys, konsultuodamasis su mokytoju, remdamasis įvairiais šaltiniais, rengs temos medžiagą ir kalbos planą, kurį pristatys mokytojui ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos. Šis rengimasis kalbai bus vertinamas, mokinio kalbos planas bus pridedamas prie įskaitos vertinimo protokolo.

Kalbėjimo metu mokinys galės naudotis planu, grožinės ir negrožinės literatūros kūriniais, parengta temos medžiaga, kurią prieš įskaitą pristatys mokytojui. Įskaitos metu mokinys turėtų kalbėti apie 10 min. ir atsakyti į klausimus, jeigu bus klausiamas. Viešąjį kalbėjimą pagal nustatytus kriterijus vertins mažiausiai du lietuvių kalbos mokytojai, vienas iš jų galės būti mokinį mokantis mokytojas.

Pagal rengiamą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, įskaita bus vykdoma einamųjų metų kovo 15 – balandžio 22 dienomis mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

Pakeitimai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitoje: abiturientai temas susidarys patys

Nuo šių mokslo metų abiturientai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą laikys pagal koreguotą įskaitos programą. Iki šiol viešojo kalbėjimo temas įskaitai sudarydavo ir iš anksto skelbdavo Nacionalinis egzaminų centras. Dabar mokiniai su mokytoju temas susidarys patys iš Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos ugdymo turinio. Nacionalinis egzaminų centras pateiks tik temų pavyzdžius, kurie iki sausio 15 d. bus perduoti mokykloms duomenų perdavimo sistema KELTAS.

 

„Keičiame dėl to, kad visiems abiturientams sudarytume vienodas sąlygas pasirengti įskaitai, kad neliktų jokio neskaidrumo, nesąžiningumo šešėlio, kad kiekvienas mokinys maksimaliai atskleistų savo gebėjimus, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Be to, ligtolinė lietuvių kalbos įskaita tikrino tik gebėjimą atmintinai išmokti tekstą ir jį pakartoti“.

 

Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, pernai įskaitos temas pirko apie 7 proc. abiturientų.

 

Įskaitos programoje taip pat papildyti vertinimo kriterijai. Pasirengimo įskaitai vertinimas papildytas rengimosi įskaitai medžiagos kryptingumo, atsižvelgimo į mokytojo pastabas aspektais. Numatyta, kad mokinys ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos turi pateikti ne tik viešosios kalbos planą, bet ir rengimosi jai medžiagą su pridėtu literatūros sąrašu. Santykio su klausytojais vertinimas papildytas kalbėjimo natūralumo aspektu. Nebus nurodytas klausinėjimo ir atsakymų į klausimus laikas.

 

Pakeitimai galios jau šių mokslo metų abiturientams, kurie įskaitą laikys pavasarį. 

 

Įskaitos esmė ir formatas – viešasis kalbėjimas – nesikeičia. Esminiai vertinimo kriterijai lieka tokie patys, nekinta ir skiriamų taškų už visas dalis (pasirengimą kalbai, turinį, kalbos organizavimą, raišką ir taisyklingumą, santykį su klausytojais) proporcijos ir suma.

 

Pagal rengiamą Įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, įskaita bus vykdoma kovo 15 – balandžio 22 dienomis mokyklos vadovų nustatytu laiku.

 

Pakoreguota šių mokslo metų įskaita padės geriau pasirengti ir egzaminui. Abiturientai, norintys gauti leidimą laikyti brandos egzaminą, privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą. Neišlaikiusieji turi galimybę bandyti dar vieną kartą.

Prašome susipažinti:

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos 1 priedas

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos 2 priedas

Čia abiturientai ras aktualius jiems dokumentus

Pasiruošk brandos egzaminams su KTU

11 dalykų, kuriuos privalu žinoti stojantiems į aukštąsias mokyklas.

Su brandos egzaminų tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro svetainėje: www.egzaminai.lt.

Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt.

Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka ir informacija apie galimybę įstoti skelbiama: www.lamabpo.lt.

 

Studijų kokybės vertinimo centras – www.skvc.lt – skelbia išsamius duomenis apie visų Lietuvos aukštųjų mokyklų vertintas studijų programas, jų akreditacijos lygį.

Informacija apie paskolas – Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt.

Gramatikos ir rašybos kursas

 Skyrybos ir kalbos kultūros kursas.


 

Ar sunku išlaikyti informatikos egzaminą?

Informatikos egzaminas – koks jis? Iš pirmo žvilgsnio atrodo lyg ir paprasta, nes kompiuteriu šiuolaikinis jaunimas moka naudotis puikiai, jiems jis yra neatsiejama gyvenimo dalis, bet kodėl tiek nemažai pernykščių abiturientų neišlaikė šio egzamino? Koks jis bus šiemetiniams abiturientams?

Skaityti daugiau

f t g m